kept

ขึ้นบ้านใหม่ทั้งที วันไหนดี ปี 2565

ขึ้นบ้านใหม่ทั้งที วันไหนดี ปี 2565

ฤกษ์มงคล วันดี ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2565

ตามคตินิยม ความเชื่อของคนไทย มาตั้งแต่ในอดีต หากจะกระทำการอันเป็นมงคลใดๆก็แล้วแต่ จำเป็นต้องมองหาฤกษ์งามยามดี ฤกษ์มงคลเพื่อความเป็นศิริมงคล ประสบความสำเร็จ และ เจริญก้าวหน้าในสิ่งที่กระทำ ยิ่งถ้าเป็น การย้ายเข้าบ้านใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ สำหรับการดำเนินชีวิต แต่ทั้งนี้ทั้นนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล เพราะการที่จะประสบความสำเร็จอะไรก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย การกระทำเป็นสิ่งสำคัญจ้า

บทความนี้จะช่วยเป็นแนวทางหนึ่งให้คุณวางแผน กำหนดการเพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล มีความสุขสงบร่มเย็น ตามความเชื่อที่มีสืบต่อกันมา ว่าเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง เรามาดูกันเลยนะคะ


ฤกษ์มงคล เดือนมกราคม 2565

 

 • วันพุธ ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.


ฤกษ์มงคล เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 17:00-18:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.


ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม 2565

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.


ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน 2565

 

 • วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.


ฤกษ์มงคล เดือนพฤษภาคม 2565

 

 • วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.


ฤกษ์มงคล เดือนมิถุนายน 2565

 

 • วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.


ฤกษ์มงคล เดือนกรกฎาคม 2565

 

 • วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.


ฤกษ์มงคล เดือนสิงหาคม 2565

 

 • วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.


ฤกษ์มงคล เดือนกันยายน 2565

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.


ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม 2565

 

 • วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.


ฤกษ์มงคล เดือนพฤศจิกายน 2565

 

 • วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.


ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2565

 

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 • วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 • วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09:00-10:59 น.


ในเมื่อรู้ ฤกษ์งามยามดีแล้ว หากท่านใดกำลังวางแผน จัดเก็บเพื่อที่จะ ขนของ ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่อาศัย ก็ลองหาแนวทางกันให้ดี จัดสรร วันเวลา กำลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ กันให้เพียงพอ หรือเพียงคุณเรียกใช้ บริการ ขนส่งสินค้า ขนของ ย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน ทำความสะอาด by กล้ากิจจ์ กรุ๊ป บริการของเราจะช่วยให้ งานย้ายเป็นงานง่าย และไม่พลาดที่จะได้ฤกษ์ที่ดีมีศิริมงคลต่อ ชีวิต และ ครอบครัวอีกด้วย


Credit : Mr.Crazy bob by KEPT

-----------------------------------------------------------------

#จัดเก็บ #แพ้คซีล #ป้องกัน

#ถอดประกอบ #ทำความสะอาด #ดูดไรฝุ่น #ที่นอน

#ขนของ #ย้ายบ้าน #ย้ายคอนโด #ย้ายสำนักงาน

#ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ #ฆ่าเชื้อโควิด

#น้ำยากำจัดเชื้อโรค #SUMAJ #Diversy

#ป้องกันโรคภูมิแพ้ #ป้องกันโรคระบาด #ป้องกันโรคมือปากเท้า #ป้องกันโรคไข้เลือดออก #ป้องกันเชื้อไวรัสอื่นๆ #ป้องกัน #เชื้อโรค #กำจัดเชื้อโรค #ติดเชื้อ #โรงพยาบาล #โรงเรียน #สถานประกอบการ #โรงแรม #เครื่องฉีดพ่นละอองฝอย #เครื่องฉีดพ่นulv #เครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อ #การฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส

-----------------------------------------------------------------

ติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อมูล

โทร : 0-2408-2814 // 08-7030-8699 // 08-4804-7551

LINE ID : @klaakitgroup

Facebook : ขนส่งสินค้า ขนของ ย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน ทำความสะอาด by กล้ากิจจ์ กรุ๊ป